Kuidas kontrollida jõuanduri põhijõudlust

Koormusanduri katse eesmärk on luua korrelatsioon jõu väärtuse suuruse ja väljundsignaali väärtuse vahel.

1) Mõõtühik

Alates 11. rahvusvahelisest metroloogiakonverentsist 1990. aastal on maailma riigid järjestikku võtnud kasutusele rahvusvahelise ühikute süsteemi (SI), mis on terviklikum ja mõistlikum edasiarendatud üksus, mis on välja töötatud meetrilise süsteemi alusel. See on määratletud Newtonis (N) jõuühikuna.

2) Jõu mõõtmise meetod

Jõu väärtuse mõõtmise meetodiviga saab mõõta tuntud raskusastmega tasakaalustatud meetodi abil ning jõu mõõtmiseks võib kasutada erinevaid füüsikalisi nähtusi, mis on proportsionaalsed jõuga, näiteks elastsus, rõhk, piesomagnetism ja muud mõjud . Jõu mõõtmise levinud meetodeid võib kokku võtta jõu kasutamise dünaamilise ja staatilise efektina.

① Jõu väärtuse mõõtmiseks kasutage dünaamilist efekti. Gravitatsiooniväljas põhjustab maa raskusjõud objektidel gravitatsiooni, see tähendab kaalu. Seetõttu saab jõu mõõtmiseks kasutada teadaoleva massiga objekti raskust teatud kohas gravitatsiooniväljas.

② Staatilise efekti kasutamine jõu väärtuse määramiseks. Staatiline jõu mõju deformeerib objekti. Kui objekt on elastne keha, on Hooke'i seaduse kohaselt elastse vahemiku piires selle deformatsioon proportsionaalne jõuga. Jõu suurust saab teada deformatsiooni suuruse mõõtmisega.

3) Jõumõõteseadmed

Kõige sagedamini kasutatakse jõu mõõtmiseks standardset dünamomeetrit, mille täpsust ja vahemikku võib oodata testitava anduri põhjal.

4) Kontrollimenetlused

Jõuanduri testimise peamised protseduurid on järgmised: anduri paigaldamine tavalisele jõu mõõtmise masinale; ühendage tuvastussüsteem; tšekk korras; andmetöötlus- ja arvutusvead.

① Paigaldusnõuded. Kui testitav andur on kalibreeritud standarddünamomeetril, tuleks paigaldusele tähelepanu pöörata, et anduri koormuse indeks oleks kooskõlas standarddünamomeetri faasiga. Vastasel juhul toob see katse vigu komponendi jõu, külgjõu või ebaühtlase jõu jaotuse mõjul. Valest paigaldamisest tingitud koormuse muutmise tingimused on järgmised.

news pic1

② Süsteemi ühendus. Jõuanduri tuvastussüsteem on jagatud kaheks osaks: sisendi maht ja väljundmaht, nagu joonisel näidatud.

Kui testitav andur on aktiivne andur, pole vaja täiendavat toiteallikat.

news pic2

③ tuvastamise järjestus. Kandke katsetatavale andurile järjestikku 0%, 20%, 40%, 60%, 80% ja 100% muudetud jõu väärtusest ning pärast jõu väärtuse uuesti rakendamist joondab või salvestab detektorinstrument anduri iga ülemine ja alumine kaks Takt on mõõtetsükkel ja üldiselt tuleks teha kolm tsüklit.

See on tavalise tuvastussensori laadimisetappide ja tsüklite arv. Vastavalt vajadustele on laadimisetappide arv 10 ja tsüklite arv 5-10 korda.

④ andmetöötlus. Mõõtepunkti andmed kalibreeritakse andmetabelis proportsionaalselt. Vastavalt lineaarsuse, hüstereesi, korratavuse ja tundlikkuse määratlusele ning selle vea arvutamise meetodile saadakse testitava anduri indeksi maksimaalne viga. Seejärel vastavalt anduri kutsestandardite või toote tehniliste standardite nõuetele otsustage, kas andur on kvalifitseeritud.

Shenzhen Xinjingcheng Technology Co., Ltd. tegeleb peamiselt pingesurveandurite, miniatuursete koormusandurite, ülitäpsete koormusandurite, vooluhulgamõõturite andurite, S-tüüpi andurite, konsoolkiireandurite, mitmemõõtmeliste jõuandurite, pinge uurimise ja arendamisega andurid, helitugevuse ja juhtimisseadmed Tootmise ja jõu juhtimissüsteemi lahenduste tarnija.


Postituse aeg: märts-11-2021